TEDU - Giải đấu số 1: Hãy hoàn thành 10 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức C#, sẽ chọn ra 10 bạn điểm cao nhất để trao tặng Voucher 50% tất cả các khóa học.