Angular 2 căn bản - Bài 3: Cài đặt môi trường và tạo Hello World app

Cách cài đặt môi trường cho ứng dụng Angular và tạo ứng dụng Helloworld

  1. Mã nguồn: https://github.com/teduinternational/angular2template
  2. Cài đặt NodeJS (https://nodejs.org/en/)
  3. Cài đặt Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/)
  4. Kiểm tra phiên bản nodejs và npm bằng câu lệnh:  node –v và npm –v 
  5. Truy cập http://angular.io để lấy template
  6. Tạo ứng dụng Angular 2
  7. Cài đặt các dependency bằng câu lệnh npm install

 

Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên