Giới thiệu về ASP.NET Core

Bài viết này giới thiệu ngắn gọn về ASP.NET Core. ASP.NET Core là framework mới được xây dựng tướng tới tương thích đa nền tảng.

ASP.NET Core là gì?

ASP.NET Core là một tập hợp các thư viện chuẩn như một framework để xây dựng ứng dụng web.

ASP.NET Core không phải là phiên bản tiếp theo của ASP.NET. Nó là một cái tên mới được xây dựng từ đầu. Nó có một sự thay đổi lớn về kiến trúc và kết quả là nó gọn hơn, phân chia module tốt hơn.

ASP.NET Core có thể chạy trên cả .NET Core hoặc full .NET Framework.

What is .Net Core

.NET Core là môi trường thực thi. Nó được thiết kế lại hoàn toàn của .NET Framework. Mục tiêu chính của .NET Core là hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền tảng cho ứng dụng .NET. Nó được hỗ trợ trên Windows, Mac OS và Linux. .NET Core là một framework mã nguồn mở được xây dựng và phát triển bởi Microsoft và cộng đồng .NET trên Github

NET Core là một tập con của Full .NET Framwork. WebForms, Windows Forms, WPF không phải là một phần của .NET Core.

Nó cũng triển khai đặc điểm của .NET Standard.

.NET Standard là gì?

.NET Standard là một đặc tả chuẩn của .NET API hướng tới hỗ trợ trên tất cả các triển khai của nền tảng .NET. Nó định nghĩa một tập các quy tắc thống nhất cần thiết để hỗ trợ tất cả các ứng dụng trên nền .NET.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về .NET Standard tại đây.

Sự khác nhau giữa .NET Core và .NET Framework

.NET Framwork là môi trường cũ hơn và đã tồn tại trên Windows nhiều năm nay. .NET Core hỗ trợ các tính năng trong tập con của .NET Framwork. Các tính năng như WebForms, Windows Forms, WPF chưa được đưa lên .NET Core. .NET Framwork chỉ chạy trên Windows trong khi .NET Core có thể chạy trên bất cứ nền tảng nào.

ASP.NET Core 

Từ Core trong ASP.NET Core rất dễ nhầm. Tên đó gợi nhớ việc ứng dụng ASP.NET Core chỉ có thể được build trên .NET Core, điều đó là sai.

Ứng dụng ASP.NET Core có thể được phát triển sử dụng .NET Core hoặc .NET Framework. Ứng dụng ASP.NET Core được xây dựng sử dụng .NET Core có thể chạy trên bất cứ hệ điều hành nào trong khi nếu được xây dựng trên .NET Framework chỉ có thể chạy trên Windows.

Các đặc tính quan trọng của ASP.NET Core

 1. Bạn có thể xây dựng và chạy ứng dụng ASP.NET đa nền tảng trên Windows, Mac và Linux (mã nguồn mở và cộng đồng phát triển)
 2. ASP.NET Core hợp nhất ASP.NET MVC và ASP.NET Web API. 
 3. Có thể host trên IIS hoặc tự host.
 4. Có sẵn Dependency Injection.
 5. Dễ dàng tích hợp với các framework frontend như Angular, Knockout...
 6. Hỗ trợ cấu hình cho nhiều môi trường. 
 7. Cơ chết HTTP Request pipeline mới.
 8. Hỗ trợ quản lý phiên bản
 9. Dùng chung toàn bộ Nuget Package.

Các nhánh của ASP.NET

Có hai nhánh của ASP.NET cho đến hiện tại

 1. ASP.NET 
  Đây là phiên bản hiện tại của ASP.NET và nó cần .NET Framwork để chạy, phiên bản hiện tại hoàn thiện là 4.6
 2. ASP.NET Core. 
  Là cách mới để xây dựng ứng dụng web. Nó có thể chạy cả trên .NET Framework và .NET Core. Phiên bản hiện tại đang là 2.2

Khác biệt quan trọng của ASP.NET và ASP.NET Core

ASP.NET

ASP.NET CORE

Phiên bản hiện tại 4.6

Phiên bản hiện tại 2.2

Nền tảng đã có từ lâu

Hoàn toàn được thiết kế mới

Chạy trên .NET Framwork

Chạy trên cả .NET Core và .NET Framework

Chỉ trên Windows

Chạy trên tất cả các OS sử dụng .NET Core

Nền tảng ổn định với tính năng phong phú

Chưa hoàn chỉnh nhưng mong đợi sẽ hoàn chỉnh trong  tương lai

WebForms được hỗ trợ

Không hỗ trợ WebForms

System.web.dll cồng kềnh

Nhỏ, nhẹ và module hóa

Bản quyền của Microsoft

ASP.NET Core là mã nguồn mở

Điều gì đã xảy ra với ASP.NET 5

ASP.NET Core trước đây có tên là ASP.NET vNext.

Sau đó đổi thành ASP.NET 5

Cuối cùng Microsoft đổi tên thành ASP.NET Core khi release bản 1.0.


Trích nguồn từ: (https://www.tektutorialshub.com/)

Lên trên