Khóa học Offline: Lập trình dự án với ASP.NET Core

Khóa học Offline: Lập trình dự án với ASP.NET Core

Khóa học offline tập trung đầu tiên của TEDU giúp các bạn có thể học và làm dự án như môi trường thực tế, và giới thiệu việc làm ngay sau khi hoàn thành.

Xem thêm
Luận bàn về chuyện học lập trình online và offline

Luận bàn về chuyện học lập trình online và offline

Bài viết chia sẻ quan điểm về học lập trình online hay offline tốt hơn và khi nào cần học hình thức nào cũng sẽ được thảo luận.

Xem thêm
Giới thiệu kế hoạch Chương trình đào tạo Offline của TEDU

Giới thiệu kế hoạch Chương trình đào tạo Offline của TEDU

Chương trình đào tạo Offline của TEDU được đào tạo tập trung tại địa điểm học do TEDU tổ chức, theo giáo trình và phương pháp riêng của TEDU soạn thảo.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên