Bạch Ngọc Toàn
Giới thiệu giảng viên
Bạch Ngọc Toàn Senior .NET

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .NET Developer

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Khóa học của giảng viên Bạch Ngọc Toàn

Lên trên