Angular 2 căn bản - Bài 6: Áp dụng CSS cho component

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng CSS cho từng component và tính chất độc lập với từng component của style trong Angular2

Các bạn sẽ dùng thuộc tính styles trong decorator @Component của @angular/core:

import { Component } from '@angular/core';
@Component({
  selector: 'my-app',
  template: `
    <h1>Hell TEDU Online Angular 2!</h1>
    <h4>App Main Component</h4>
    <my-tutorial></my-tutorial>
  `,
  styles: ['h4 {color:blue;}']
})
export class AppComponent { }

Các bạn có thể xem chi tiết tại đây:


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên