Kết hợp Unit Of Work và Repository Pattern trong ASP.NET MVC

Kết hợp Unit Of Work và Repository Pattern trong ASP.NET MVC

Unit Of Work là một khái niệm liên quan đến hiệu quả của việc triển khai Repository Pattern. Để hiểu khái niệm này sâu hơn thì điều quan trọng là hiểu được khái niệm Repository Pattern

Xem thêm
Tìm hiểu về Repository Pattern và Generic Repository Pattern

Tìm hiểu về Repository Pattern và Generic Repository Pattern

Trong bài viết này, tôi sẽ demo cho bạn Repository Pattern là gì và lợi ích của việc sử dụng Repository Pattern.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 2 (2 trang)
  • 1
  • 2
Lên trên