Kế hoạch phát triển khóa học 2021

Vậy là chúng ta lại bước vào 1 năm 2021 với nhiều kế hoạch mới của bản thân. Bản thân TEDU cũng tự đưa ra kế hoạch phát triển khóa học để các bạn cùng follow. Các công việc cần làm năm 2021 của TEDU bao gồm như sau:

1. Xây dựng khóa học làm dự án với ReactJS + Redux + TypeScript để hoàn thiện MERN stack.

2. Xây dựng khóa học làm dự án Mobile với React Native

3. Xây dựng khóa học Làm dự án với Microservice

4. Thay đổi nâng cấp giao diện TEDU

5. Ra hệ thống trắc nghiệm hỗ trợ kiểm tra kiến thức cho các bạn học viên tích hợp SSO với TEDU.COM.VN

6. Ra khóa học về Agile Scrum fundamental.

Đây là các mục tiêu mà TEDU đang hướng tới để xây dựng một cộng đồng cho mọi người luôn học tập và nâng cao. Mọi người có thể để lại ý kiến đóng góp của mình để giúp TEDU ngày càng hoàn thiện.


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên