So sánh giữa Abstract Class và Interface trong C#.NET

So sánh giữa Abstract Class và Interface trong C#.NET

Đây là một câu hỏi mà mình chắc chắn là có rất nhiều nhà tuyển dụng cũng như các bạn developer phân vân và chưa rõ ràng. Đây cũng là câu hỏi hay gặp khi đi phỏng vấn

Xem thêm
Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

OOP viết tắt của Object Oriented Programming. Đây là một phương pháp lập trình sử dụng các đối tượng(Objects) để xây dựng hệ thống hoặc ứng dụng web sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, Java…

Xem thêm
8 lỗi phổ biến trong khi lập trình C#

8 lỗi phổ biến trong khi lập trình C#

Trong khi làm việc với những coder trẻ tuổi, tôi đã phải nhắc những lỗi cơ bản bị gặp nhiều lần. Đó là các lỗi phổ biến và rất dễ nhớ.

Xem thêm
Sự khác nhau giữa IEnumerable và IQueryable

Sự khác nhau giữa IEnumerable và IQueryable

LINQ dùng để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và các collection, chúng ta sử dụng IEnumerable và IQueryable để thao tác dữ liệu nhưng một số bạn vẫn chưa hiểu được sự khác nhau giữa 2 đối tượng này.

Xem thêm
Sự khác nhau giữa biến Constant, ReadOnly và Static trong C#

Sự khác nhau giữa biến Constant, ReadOnly và Static trong C#

Các biến Constant và ReadOnly (const và readonly) trong C# làm cho 1 biến mà giá trị không thể bị thay đổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 2 (2 trang)
  • 1
  • 2
Lên trên