Dịch thế này không đi đâu cả, ở nhà học để tăng giá trị bản thân.

Tranh thủ nâng cấp kỹ năng trong mùa dịch, TEDU có chương trình giảm giá đến 40% từ ngày 08/08/2021 đến 12/08/2021 chi tiết như sau:

Danh sách các khóa học

Nhóm khóa học SQL

Khóa học TEDU-15: Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn giá gốc: 1,000,000 VNĐ chỉ còn 600,000 VNĐ

Khóa học TEDU-21: Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án giá gốc: 1,500,000 VNĐ chỉ còn 900,000 VNĐ

Nhóm khóa học .NET Core

Khóa học TEDU-24: Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM giá gốc: 800,000 VNĐ chỉ còn 480,000 VNĐ

Khóa học TEDU-29: Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer giá gốc: 700,000 VNĐ chỉ còn 420,000 VNĐ

Khóa học TEDU-32: Truy vấn LINQ từ cơ bản đến nâng cao giá gốc: 600,000 VNĐ chỉ còn 360,000 VNĐ

Khóa học TEDU-43: Phát triển ứng dụng trắc nghiệm sử dụng API DDD, MongoDB và Blazor giá gốc: 2,100,000 VNĐ chỉ còn 1,260,000 VNĐ

Khóa học TEDU-17: Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core giá gốc: 1,600,000 VNĐ chỉ còn 960,000 VNĐ

Khóa học TEDU-35: Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular giá gốc: 1,800,000 VNĐ chỉ còn 1,080,000 VNĐ

Khóa học TEDU-36: Authentication và Authorization nâng cao giá gốc: 1,200,000 VNĐ chỉ còn 720,000 VNĐ

Nhóm khóa học DevOps

Khóa học TEDU-37: Triển khai CI/CD với Azure DevOps giá gốc: 1,500,000 VNĐ chỉ còn 900,000 VNĐ

Khóa học TEDU-42: Làm chủ Docker để chinh phục DevOps giá gốc: 2,400,000 VNĐ chỉ còn 1,440,000 VNĐ

Nhóm khóa học Java

Khóa học TEDU-28: Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring MVC, Hibernate và MySQL giá gốc: 1,600,000 VNĐ chỉ còn 960,000 VNĐ

Nhóm khóa học JavaScript

Khóa học TEDU-38: Làm dự án với ReactJS + Redux và TypeScript giá gốc: 1,200,000 VNĐ chỉ còn 720,000 VNĐ

Khóa học TEDU-41: Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript giá gốc: 1,400,000 VNĐ chỉ còn 840,000 VNĐ
 

Danh sách các combo để được ưu đãi hơn nữa:

Combo 3: Khoá học SQL Server cơ bản đến nâng cao gồm TEDU-21, TEDU-15 giá gốc: 2,250,000 VNĐ chỉ còn 1,350,000 VNĐ
Combo 4: ASP.NET Core và SQL Server nâng cao gồm TEDU-17, TEDU-21 giá gốc: 2,790,000 VNĐ chỉ còn 1,674,000 VNĐ
Combo 5: Combo 4 khoá học tại TEDU gồm TEDU-17, TEDU-24, TEDU-21, TEDU-15 giá gốc: 3,920,000 VNĐ chỉ còn 2,352,000 VNĐ
Combo 6: ASP.NET Core và Unit Testing gồm TEDU-17, TEDU-29 giá gốc: 2,160,000 VNĐ chỉ còn 1,296,000 VNĐ
Combo 7: ASP.NET Core EF và ASP.NET API Dapper gồm TEDU-17, TEDU-24 giá gốc: 2,160,000 VNĐ chỉ còn 1,296,000 VNĐ
Combo 8: ASP.NET Core REST API và SQL nâng cao gồm TEDU-21, TEDU-24 giá gốc: 2,070,000 VNĐ chỉ còn 1,242,000 VNĐ
Combo 9: ASP.NET Core và LINQ gồm TEDU-32, TEDU-17 giá gốc: 1,980,000 VNĐ chỉ còn 1,188,000 VNĐ
Combo 10: Com bo 3 khóa ASP.NET Core gồm TEDU-17, TEDU-35, TEDU-24 giá gốc: 3,570,000 VNĐ chỉ còn 2,142,000 VNĐ
Combo 11: Combo 2 khóa .NET Core Angular và Authentication nâng cao gồm TEDU-36, TEDU-35 giá gốc: 2,700,000 VNĐ chỉ còn 1,620,000 VNĐ
Combo 12: Toàn bộ khoá học trong MERN Stack gồm TEDU-38, TEDU-41 giá gốc: 2,340,000 VNĐ chỉ còn 1,404,000 VNĐ
Combo 14: Xây dựng App với ASP.NET Core gồm TEDU-35, TEDU-17 giá gốc: 3,060,000 VNĐ chỉ còn 1,836,000 VNĐ
Combo 15: Triển khai ứng dụng gồm TEDU-42, TEDU-37 giá gốc: 3,510,000 VNĐ chỉ còn 2,106,000 VNĐ

Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập https://tedu.com.vn hoặc liên hệ page https://www.facebook.com/teduchannel để được hướng dẫn.


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên