Câu hỏi này rất nhiều bạn băn khoăn khi quyết định tham gia một khóa học lập trình trực tuyến.