Ưu đãi giảm giá 60% nhân dịp tết độc lập

Từ ngày 1/9 đến hết 5/9/2023, TEDU giảm giá 60% tất cả các khóa học chào mừng ngày quốc khánh 2.9.

Combo 3: Combo full lộ trình SQL Server gồm: TEDU-21, TEDU-15 giá gốc: 2,250,000 VNĐ chỉ còn 900,000 VNĐ
Combo 4: Combo ASP.NET Core và SQL Server nâng cao gồm: TEDU-17, TEDU-21 giá gốc: 2,790,000 VNĐ chỉ còn 1,116,000 VNĐ
Combo 5: Combo 4 khoá xây dựng web với .NET Core và PTTK CSDL gồm: TEDU-17, TEDU-24, TEDU-21, TEDU-15 giá gốc: 3,920,000 VNĐ chỉ còn 1,568,000 VNĐ
Combo 7: Combo 2 khoá ASP.NET Core EF và ASP.NET API Dapper (TEDU-17 và TEDU-24) gồm: TEDU-24, TEDU-17 giá gốc: 1,440,000 VNĐ chỉ còn 576,000 VNĐ
Combo 8: Combo 2 khoá ASP.NET Core REST API và SQL nâng cao (TEDU-24 và TEDU-21) gồm: TEDU-21, TEDU-24 giá gốc: 2,070,000 VNĐ chỉ còn 828,000 VNĐ
Combo 10: Combo full lộ trình khoá học ASP.NET Core gồm: TEDU-24, TEDU-43, TEDU-35 giá gốc: 3,825,000 VNĐ chỉ còn 1,530,000 VNĐ
Combo 11: Combo .NET Core Angular và Authentication nâng cao (TEDU-35 và TEDU-36) gồm: TEDU-35, TEDU-36 giá gốc: 2,520,000 VNĐ chỉ còn 1,008,000 VNĐ
Combo 12: Combo lộ trình full MERN Stack (TEDU-38 và TEDU-41) gồm: TEDU-38, TEDU-41 giá gốc: 2,340,000 VNĐ chỉ còn 936,000 VNĐ
Combo 14: Combo xây dựng App với ASP.NET Core gồm: TEDU-35 giá gốc: 1,440,000 VNĐ chỉ còn 576,000 VNĐ
Combo 15: Combo 4 khoá học DevOps gồm: TEDU-42, TEDU-37, TEDU-47, TEDU-48 giá gốc: 6,029,100 VNĐ chỉ còn 2,411,640 VNĐ

 

Khóa học TEDU-15: Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn giá gốc: 1,000,000 VNĐ chỉ còn 400,000 VNĐ

Khóa học TEDU-17: Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core giá gốc: 800,000 VNĐ chỉ còn 320,000 VNĐ

Khóa học TEDU-21: Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án giá gốc: 1,500,000 VNĐ chỉ còn 600,000 VNĐ

Khóa học TEDU-24: Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM giá gốc: 800,000 VNĐ chỉ còn 320,000 VNĐ

Khóa học TEDU-29: Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer giá gốc: 700,000 VNĐ chỉ còn 280,000 VNĐ

Khóa học TEDU-32: Truy vấn LINQ từ cơ bản đến nâng cao giá gốc: 400,000 VNĐ chỉ còn 160,000 VNĐ

Khóa học TEDU-35: Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular giá gốc: 1,600,000 VNĐ chỉ còn 640,000 VNĐ

Khóa học TEDU-36: Authentication và Authorization nâng cao giá gốc: 1,200,000 VNĐ chỉ còn 480,000 VNĐ

Khóa học TEDU-37: Triển khai CI/CD với Azure DevOps giá gốc: 1,500,000 VNĐ chỉ còn 600,000 VNĐ

Khóa học TEDU-40: Xây dựng ứng dụng mạng xã hội với Flutter giá gốc: 1,900,000 VNĐ chỉ còn 760,000 VNĐ

Khóa học TEDU-41: Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript giá gốc: 900,000 VNĐ chỉ còn 360,000 VNĐ

Khóa học TEDU-42: Làm chủ Docker để chinh phục DevOps giá gốc: 2,400,000 VNĐ chỉ còn 960,000 VNĐ

Khóa học TEDU-43: Phát triển ứng dụng trắc nghiệm sử dụng API DDD, MongoDB và Blazor giá gốc: 2,100,000 VNĐ chỉ còn 840,000 VNĐ

Khóa học TEDU-47: Làm chủ đám mây Azure giá gốc: 1,800,000 VNĐ chỉ còn 720,000 VNĐ

Khóa học TEDU-48: Triển khai CI/CD với Jenkins giá gốc: 999,000 VNĐ chỉ còn 399,600 VNĐ

Khóa học TEDU-49: Xây dựng hệ thống với kiến trúc Micro-service giá gốc: 6,000,000 VNĐ chỉ còn 2,400,000 VNĐ

Khóa học TEDU-50: Phát triển Web App với .NET 6 (ABP Framework & Angular) giá gốc: 3,800,000 VNĐ chỉ còn 1,520,000 VNĐ


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên